Växel telefonnummer: 0920-16500

Arbetsledning: Anders
0920-40 74 82

Ekonomi: Mattias
0920-40 74 85

epost: info@kallaxbygg.se

Besöksadress:
Karlsviksvägen 81E
97594 Luleå